Anna Nguyễn Thị Bích Hằng

Firm Owner

Tôi là Anna Hằng Nguyễn, là một chuyên gia trong lĩnh vực Nhân sự, tôi có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tái cấu trúc Doanh nghiệp. Tôi là một trong 3 người đầu tiên của Việt Nam tiếp cận hệ thống ActionCOACH và sớm trở thành Business Coach khi mà khái niệm Huấn luyện Doanh nghiệp vẫn còn mới mẻ ở Việt Nam. Là người tiên phong đưa ActionCOACH về Việt Nam, tôi từng điều hành ActionCOACH ở Việt Nam với vai trò Tổng Giám đốc. Cùng với việc Huấn luyện Doanh nghiệp, tôi đồng thời đang là Tổng Giám đốc BNI Việt Nam, tổ chức Kết nối Thương mại toàn cầu tại Việt Nam.

Anna Nguyễn Thị Bích Hằng

TẦM NHÌN CỦA TÔI

Tôi là người luôn đi tìm, phát hiện ra điểm mạnh của người khác, từ đó huấn luyện để người đó thành công. Nếu bạn có chung tầm nhìn với tôi, hãy liên lạc để tôi giúp bạn thành công!

SỨ MỆNH CỦA TÔI là giúp người khác thực hiện hóa ước mơ bằng hành động để thành công

GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỦA TÔI

  • Chính trực
  • Cam kết hai bên cùng có lợi
  • Cam kết về thời gian: đúng giờ và đúng tiến độ
  • Có tâm và có tầm
  • Đơn giản

HÃY LIÊN HỆ VỚI TÔI NẾU BẠN ĐANG GẶP MỘT TRONG CÁC VẤN ĐỀ SAU:

  1. Bạn đang gặp khó khăng trong việc giao việc, đánh giá hiệu quả của Nhân viên
  2. Doanh nghiệp của bạn đang trong tình trạng “có tiền mặt mà không có lời”
  3. Doanh nghiệp của bạn đang trong tình trạng “có lời mà không có tiền mặt”
  4. Nếu bạn chưa xác định được ước mơ của bạn là gì mà bạn mong muốn trở thành người thành công trong cuộc sống, hãy liên lạc với tôi

TÔI LÀ NGƯỜI GIÚP BẠN GIỎI LÊN MỖI NGÀY!

Tại sao chọn Anna Nguyễn Thị Bích Hằng

Đặt lịch hẹn cùng tôi